Disclaimer

De door cuizine.be op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst. De door cuizine.be verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die door cuizine.be betrouwbaar worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. cuizine.be alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

cuizine.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door cuizine.be worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van cuizine.be.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van cuizine.be omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Belgische recht is van toepassing.

Titels met links op eigen webpagina's zijn wel toegestaan, evenals het overnemen van korte omschrijvingen uit de RSS-feed. Opgelet: telkens moet 'Bron: www.cuizine.be' vermeld worden en een link geplaatst naar de pagina op de server van cuizine.be waar het bericht zich bevindt.